Oldalak


IMA A BETEGEKÉRT

Istenünk, mindenható Atyánk, engedd összes gyermekednek megtapasztalni, hogy úton vannak feléd, az ember végső célja felé, s hogy van kísérőjük, aki jót akar nekik: Mária, a tiszta szeretet képe, akit eleve arra választottál, hogy Krisztus Anyja és az Egyház Anyja legyen. Dicsérünk téged, Atyánk, mindörökké! Amen.

Szent II. János Pál pápa

Forrás ~ Internet


GYÓGYÍTÓ IMÁJA 

Uram, mennyi jajt, panaszt hallottam ma is, és milyen kevés vigasztaló szót tudtam mondani! Most nagyon fáradt vagyok, nem is érzem jól magam, de a gondolatok nem hagynak nyugodni.

Vajon az az idős férfi, aki ma haláltusáját vívta, elérkezett-e Hozzád? Ő ismert Téged, a maga módján meg is vallott, de kissé türelmetlen volt, s olykor családtagjait is bántotta, amiért nem ment minden úgy, ahogy szerette volna. Nézd el neki, Uram, ha néha ellened is lázadozott, hiszen súlyos fájdalmai lehettek.

És az a rákos beteg, akinek semmi reménye, úgy szeretne élni! Tervei vannak, szeretné megérni unokáit, s enni a fa gyümölcséből, amelyet ő ültetett. Istenem, mennyire örülök, hogy annak az agyvérzéses betegemnek ma végre sikerült néhány lépést tennie! Milyen boldogság látni munkánk eredményét, és hinni, hogy mellettünk vagy, figyeled lépéseinket!

De mit mondjak, Uram, a hónapok óta szenvedőnek, akinél az erős fájdalomcsillapítók is csak ideig-óráig hatnak, és ő zúgolódva kérdi: Hol az Isten, aki elnézi, hogy így kínlódjam? - Hogyan beszélhetnék neki Rólad, a számunkra készített országról, ahol letörlik a könnyet, s földi szenvedésünk érdemszerző lesz? Hiszen ő nem ismer Téged! Uram, adj szavakat, hogy tudjam vigasztalni, szenvedését enyhíteni, hogy eszközöddé váljak, és általam találjon meg Téged.

Add, Uram, hogy mindig legyen egy jó szavam betegeimhez, főleg az idősebbekhez. Tudjak egy kis melegséget, reménysugarat vinni magányos életükbe, mert elkeseredettek, öregek, tehetetlenek. Sokszor úgy érzik, hogy mindenki, még Te is elhagytad őket.

Mennyei Atyám! Hallgass meg engem, és segítsd meg őket, hogy tudjanak bízni benned. Érezzék,Te sohase hagyod el őket. Küldj melléjük megértő, türelmes hozzátartozókat. Adj nekem is türelmet és erőt! Nekik pedig küldd el - ha utolsó órájukban is - a Veled való megbékélés kegyelmét és boldog örömét! Amen.

Forrás ~ Internet

FOHÁSZ BETEG ÉDESAPÁÉRT

Mennyei Atyánk! Hozzád fohászkodunk!
Édesapánk betegségében kérjük Atyai segítséged.
Gyógyítsd meg kérünk, ha ez egyezik szándékoddal!

Gyermekei és unokái fohászkodnak Hozzád!
Kérünk Téged segítsd őt hordozni a keresztjét, 
Szent Fiad példája által erővel és méltósággal.

Hallgasd meg Benned bízó és Benned remélő fohászainkat!
Adj testi és lelki erőt felgyógyulásához,
Adj hitet és reményt, hogy családja imái elhallatszanak Hozzád!

Adj orvosai és gyógyítói számára bölcsességet, 
Hogy megtalálják számára a legjobb gyógymódot, 
Legalább enyhülést adj szenvedéseiben! Amen.

IMA A BETEGEK VILÁGNAPJÁRA

Imával fordulunk hozzád,
ó, Lourdes-i Szűz,
a te vigasztaló, anyai szívedhez,
betegek gyógyítója,
siess segítségünkre,
és járj közbe értünk.

Egyház Anyja, vezesd és támogasd
az egészségügyi dolgozókat,
a papokat
és az Istennek szentelt lelkeket,
és mindazokat,
akik a betegeket gondozzák.

Szeretet Anyja,
tégy bennünket
- az Irgalmas Szamaritánus -
Fiad tanítványaivá,
hogy egész életünk Benne,
a szeretet szolgálatává
és az üdvösség szolgálatává váljék.
Amen.

Forrás ~ Internet


 LELKEM ÁLDD AZ URAT!

'Lelkem, áldjad az Örökkévalót! Egész valóm áldja szent nevét!
Lelkem, áldjad az Örökkévalót, és ne feledd, mennyi jót tett veled!'
 Zsoltárok könyve 103. fejezet 1-5.

Lelkem áldd az Urat, áldd az Urat,
Egyedül Őt imádd!
Zengj úgy, mint soha még, Őt dícsérd!
A lelkem csak Téged áld.


Egy új nap kél, és már ébred minden,
Itt az idő, hogy áldjalak,
És bármi ér ma, bármit rejt az út előttem,
Hadd zengjek este is majd hálával!

Lelkem áldd az Urat, áldd az Urat,
Egyedül Őt imádd!
Zengj úgy, mint soha még, Őt dícsérd!
A lelkem csak Téged áld.

Kegyelmed nagy, és türelmed hosszú,
Szerelmed mély és az égig ér,
Nem szűnök énekelni jóságodról,
Tízezer okom van, hogy zengjek még.

Lelkem áldd az Urat, áldd az Urat,
Egyedül Őt imádd!
Zengj úgy, mint soha még, Őt dícsérd!
A lelkem csak Téged áld.

És egy nap majd ez a test elgyengül,
Erőm elhagy, s utam véget ér,
A lelkem mégis Téged áld vég nélkül,
Tízezer évig és mindörökké.

Lelkem áldd az Urat, áldd az Urat,
Egyedül Őt imádd!
Zengj úgy, mint soha még, Őt dícsérd!
A lelkem csak Téged áld.

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=gCogJPxDG6k

Forrás ~ Internet


TE ERŐT ADSZ

Ha szívem fáj és kétely lakik bennem,
A csüggedés oly közel jön hozzám.
Én várok rád s Te mellém ülsz a csendben,
Megvigasztalsz a jelenléteddel.

Te erőt adsz, ha megfárad a lelkem
Erőd adod, velem vagy, nem hagysz el.
Felemelsz, tovább viszel az úton,
Te erőt adsz, mely nem fogy el sosem.


A szívem már csak Nálad lelhet békét,
Nem élhetek Tenélküled tovább.
Nézlek és lelkem megtelik csodával,
Az életem fényed ragyogja át.


Te erőt adsz, ha megfárad a lelkem
Erőd adod, velem vagy, nem hagysz el.
Felemelsz, tovább viszel az úton,
Te erőt adsz, mely nem fogy el sosem.

Oly erőt adsz, mely nem fogy el sohasem.
Nem fogy el sosem.


VIDEÓ 

https://www.youtube.com/watch?v=4WWnAS5YM2A

Forrás ~ Internet


ÁLDJAD ÉN LELKEM AZ URAT!

Áldjad én lelkem az Urat és egész bensőm az Ő nevét.
Ő az, ki megbocsátja bűnödet és meggyógyítja betegségedet.
Ő ki megváltja életedet, megkoronáz kegyelemmel, irgalmassággal tégedet.

Oly nagy az Úr kegyelme, amilyen távol van az ég a földtől,
Vétkeinket messze veti tőlünk, mint napnyugat a napkelettől.
Könyörül az Úr és nagy az Ő irgalma, nem bűneink szerint
cselekszik velünk és késedelmes a haragja.

'Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét.'
Zsoltárok könyve 103. fejezet 1.

VIDEÓ

https://www.youtube.com/watch?v=lws1JK9dGIU

Forrás ~ Internet


CSEND VAN BENNEM

Csend van bennem, és emlékezem,
Képe a múltnak, ím megjelen.
Vétket látok s gondozó kezet,
Szennyből, a sárból, mind kivezet.

Mért szeret Isten, mért szeret még?
Hogy lehet, mért nem mondja ki elég!
Féltő karja újra átölel,
 megtört kezéhez szívem közel.

Csend van bennem, és emlékezem.
Mily sok ajándék, nagy kegyelem.
Mily sok áldás, mily sok türelem,
Kísérte végig az életem.

Mért szeret Isten, mért szeret még?
Hogy lehet, mért nem mondja ki elég!
Féltő karja újra átölel, 
megtört kezéhez szívem közel.

Csend van bennem és emlékezem,
Sokszor volt könnyes mindkét szemem.
Oly sok bánat, fájdalom is ért,
Hozzá futottam irgalomért.

Mért szeret Isten, mért szeret még?
Hogy lehet, mért nem mondja ki elég!
Féltő karja újra átölel, 
megtört kezéhez szívem közel.

Csend van bennem és emlékezem,
Hála, dicséret él szívemen.
Hogy köszönjek múltat és jelent,
Új napon védő, őrző kezet.

Mért szeret Isten, mért szeret még?
Hogy lehet, mért nem mondja ki elég!
Féltő karja újra átölel,
 megtört kezéhez szívem közel.

VIDEÓ
 
Forrás ~ Internet


HÁLAIMA

Életem útján, ezer veszélyben velem voltál Istenem, 
Elfáradt lelkem felemelted, gyógyulást hoztál létemben.
Hálaimámmal köszönni jöttem szereteted, jóságodat,
Adj erőt és vezess engem nekem rendelt szolgálatomban.

Köszönöm mindent, áldást és próbát Neked, hálás gyermeked, 
Imáimban dicsőítlek, megköszönve létemet. 
Istenem, fogd a kezem, erősíts, ha lankadok, 
Erődnek fénye mutasson utat, hogy a szeretet útján járhassak. 
 
Hálaimámmal köszönöm Néked gondoskodó jóságodat,
Nem szűnök meg megköszönni Atyai gondoskodásodat.
Elébed jöttem megköszönni testem és lelkem gyógyulását,
Tebenned bízó, tebenned remélő hitemmel hálával áldalak. Amen.

FOHÁSZ A BETEGEKÉRT

Jóságos és kegyen Istenünk,
a betegekért könyörgünk Hozzád.
Gyógyulást, vagy legalább enyhülést
kérünk számukra, fájdalmaik elviseléséhez.

Uram, legyen meg a Te akaratod!
Ha Te akarod, gyógyítsd őket.
Ha a Te szent akaratod az, hogy tovább
viseljék a keresztjüket, akkor kérünk Téged,
adj nekik erőt is hozzá a szenvedőknek.

Védelmezd a betegeket és enyhítsd szenvedéseiket.
Teljesedjen be rajtuk a Te szent akaratod.
Segítsd őket kegyelmeddel, hogy
türelmesen vigyék keresztjüket.

Kérünk Téged mi magunkért is,
akik értük imádkozunk.
Tisztítsd meg szívünket, hogy imáink
méltók legyenek a meghallgatásra. Amen.
 


BETEGEK IMÁJA SZENT ANTALHOZ
 
Gyermeki bizalommal szólok Hozzád, nagyhatalmú védőszentem, csodatevő Szent Antal. Az eredeti bűn sebet ütött testi egészségemen, és most erőmben megfogyatkozva, betegségben sínylődöm. A Te életed példájából tanulom értékelni az életet, és örömmel vállalni a földi élet küzdelmeit. Ez az életkedv él bennem, amikor pártfogásodat kérem gyógyulásomért, és közbenjárásodért esedezem. 

Esdd ki nekem azt a kegyelmet, hogy az Úr szolgálatában ép testtel és ép lélekkel álljam meg helyemet, érdemszerzésem idejét növeljem, embertársaimnak s a reám bízottaknak őre, gyámolítója és fenntartója legyek. Mindenekelőtt mégis legyen meg az Úr akarata. Örömmel fogadom el Isten kezéből az egészséget és a betegséget, a jólétet és a keresztet. Örömben, bánatban, egészségben, betegségben, életem minden körülményében áldott legyen az Úr neve. Amen.

Forrás ~ Internet
 HÁLAIMA

 Istenem, minden a végtelen szeretetedből származik, ezért mindenért hálát adok. Hálás vagyok azért, amit adtál, s amit elvettél. Hálás vagyok jó képességeimért és gyengeségeimért egyaránt. 

Hálás vagyok az örömért és szenvedésért. Hálás vagyok segítségedért és életem nehéz helyzeteiért. Hálás vagyok irgalmadért, s azért, hogy üdvözíteni akarsz. 

Uram, taníts meg hálásnak lenni! Taníts meg észrevenni a legkisebb dolgokat is az életben, akár tőled, akár embertársaimtól kaptam azokat! Taníts meg arra, hogy a hálámat mindig ki tudjam fejezni! Amen.

Forrás ~ Internet